Επέκταση Εγγύησης

 

 

 

 

 

 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Εάν μετά τη λήξη της περίοδου της κανονικής εγγύησης, επιθυμείτε να ζητήσετε τις υπηρεσίες μας στα πλαίσια εγγύησης που έχει επεκταθεί σε 10 χρόνια, ένας εξουσιοδοτημένος τεχνικός μας, ειδικός σε θέματα εγκατάστασης, θα πρέπει να ελέγξει τη συσκευή και να συντάξει σφραγισμένο πιστοποιητικό στο οποίο θα επισυνάπτονται φωτογραφίες, επιβεβαιώνοντας την ορθή χρήση και τη φροντίδα της συσκευής, την καλή κατάσταση των συνδέσμων Και των κινούμενων μερών εσωτερικής προστασίας, καθώς επίσης και την κατάσταση της εσωτερικής βαφής που προστατεύει τον εξοπλισμό από την υγρασία και τη διάβρωση κατά τους μήνες που δεν χρησιμοποιείται.

Για τον λόγο αυτό, πρέπει να διαθέτετε τον κωδικό της αρχικής εγγύησης που λάβατε κατά την καταχώριση του προιόντος, καθώς επίσης και την απόδειξη της πρώτης αγοράς.

Αυτή η εγγύηση αφορά αποκλειστικά τα σταθερά τμήματα του χυτοσίδηρου και του χάλυβα που αποτελούν τη δομή του θαλάμου καύσης και καλύπτει μόνο το κόστος του τεμαχίου που κρίνεται ελαττωματικό ή αποζημίωση αντιστρόφως ανάλογη των ετών που έχουν παρέλθει από την ημερομηνία αγοράς, απόφαση που πρέπει να λάβει ο κατασκευαστής. Η ισχύς της εν λόγω εγγύησης περιορίζεται στην αποκλειστική χρήση του ξύλου ως καύσιμο και στην κανονική λειλειτουργία και ορθή εγκατάσταση του εξοπλισμού, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του εγχειριδίου οδηγιών. Επίσης, θα πρέπει να γίνεται η κατάλληλη ετήσια συντήρηση της συσκευής, όπως η επιθεώρηση των συνδέσμων, η εσωτερική βαφή της συσκευής στο τέλος της σεζόν για να προστατεύεται από τη υγρασία τους μήνες κατά τους οποίους δεν χρησιμοποιείται και ο έλεγχος της καλής κατάστασης των προστατευτικών μερών καθώς και η αντικατάσταση τους εάν θεωρηθεί αναγκαίο. Σε ό,τι αφορά τις συσκευές από χάλυβα. δεν θεωρούνται κατασκευαστικά ελαττώματα τυχόν μικρές παραμορφώσεις που εμφανίζουν τα τεμάχια κατά τη λειτουργία τους και οι οποίες δεν επηρεάζουν την ομαλή λειτουργία της συσκευής.

Τα έξοδα μετακινήσεων, συναρμολόγησης, αποσυναρμολόγησης, μεταφοράς, τα εργατικά και οι συνέπειες που απορρέουν από πράξεις εγγύησης, βαρύνουν τον πελάτη.